Wykonanie podłogi technicznej, roboty wykończeniowe JW 2305