Remont elewacji hali magazynowej Zakładów Produkcji Zdrojowej UC. SA w Ciechocinku