Budowa wjazdu do 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy z ul. Powstania Listopadowego